[2008] Pasarell & Cardon Photo Shoot
       
     
Passarell & Cardon 02.jpg
       
     
Passarell & Cardon 04.jpg
       
     
Passarell & Cardon 05.jpg
       
     
Passarell & Cardon 07.jpg
       
     
Passarell & Cardon 08.jpg
       
     
Passarell & Cardon 09.jpg
       
     
[2008] Pasarell & Cardon Photo Shoot
       
     
[2008] Pasarell & Cardon Photo Shoot

Design of paper suits for photo shoot for Passarell & Cardon.

Designed by: Jaime Cobas Architect
Assistants: José A. Pagán and Jotæle Camacho.

Photo by: Raúl Isaac.

Passarell & Cardon 02.jpg
       
     
Passarell & Cardon 04.jpg
       
     
Passarell & Cardon 05.jpg
       
     
Passarell & Cardon 07.jpg
       
     
Passarell & Cardon 08.jpg
       
     
Passarell & Cardon 09.jpg